KMRCA
경기규정 경기일정 경기기록실 경기참가신청 사진자료실 자료실 운영자료


No Title Date H
:::   2014 IFMAR motor lists.  2014/06/18  385
:::   2014 IFMAR body lists.  2014/06/18  389
30   2019 FEMCA 1/8 IC OFF-ROAD CHAMPIONSHIP KOREA  2019/05/17  28
29   2018 IFMAR World Championships 1/8 Off Road 안내.  2018/01/03  276
28   2018 IFMAR World Championships 1/10 ISTC 안내.  2018/01/03  140
27   2018 IFMAR World Championships 1/10 IC Toring 안내.  2018/01/03  122
26   2018 FEMCA 1/8th BUGGY Championship 안내.  2018/01/03  133
25   2017 IFMAR World Championships Large Scale  2017/04/10  294
24   2017 IFMAR World Championships 1/8 IC Track  2017/04/10  853
23   2017 IFMAR World Championships El. Off Road,  2017/02/10  292
22   2016 FEMCA GT ASIA OPEN  2016/11/18  773
21   1:10th IC Touring Gubbio, Italy 참가 신청 안내.  2016/01/21  337
20   1:10th ISTC Beijing 참가 신청 안내.  2016/01/21  324
19   1:8th Buggy Las Vegas 참가 신청 안내  2016/01/21  336
18   IFMAR Large Scale Worlds Malaysia 2015. 세계 선수권 대회 안내  2015/06/10  382
17   2015 IFMAR World Championships 1/10 Electric Off Road 세계 선수권 대회 안내  2015/03/30  339
16   2014 IFMAR 1/8 오프로드 안내  2014/01/09  423
15   2013 FEMCA 1/8th BUGGY Championship 최병훈 선수 TQ 종합2위 달성  2013/09/14  895
14   2013 FEMCA 1/8th BUGGY & 1/10th ISTC Championship 안내.  2013/05/08  863
13   2013 IFMAR 세계 선수권 대회 일정  2012/09/11  760

1 [2]